Değerli BUQRE SHINE Üyesi,
BUQRE SHINE, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı
kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep
etmektedir.
BUQRE SHINE sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya
çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin
kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri
“sınıflandırma” çalışmalarında sadece BUQRE SHINE bünyesinde
kullanılmaktadır.
BUQRE SHINE, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin
haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle
paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve
de satmamaktadır.
BUQRE SHINE, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel
bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve
tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, BUQRE SHINE, müşterilerine
daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla BUQRE SHINE
iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep
edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi
makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara
açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri
ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir
başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz
değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir
şekilde BUQRE SHINE veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında
tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin BUQRE SHINE
arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi
sağlanmaktadır. 
Üyelerimiz, BUQRE SHINE’na başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
BUQRE SHINE, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz
yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin
bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre
belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.